top of page

narrative tråder

I disse 2- og 3- dimensjonelle arbeidene, undersøker jeg materialkombinasjonenes tilknytning til hverandre og formenes tilknytning til det narrative.

Skjørheten i de transparente tekstilene og trådene som bindes sammen med de grove materialene, har i utgangspunktet ikke noen fellesnevnere. De passer ikke sammen, men supplerer hverandre. Kombinasjonene bringer et slags paradoks med seg. En indikasjon på bestemmelsesretten over seg selv.
 
De ulike materialene har for meg en merverdi. De er nydelige og sidestilte, fulle av valører og liv - nesten så jeg ikke har hjerte til å bruke dem. Det rustne materialet er funnet i veikanter, utbrente bål og i containere. De er samlet over tid, og tatt vare på, fordi de forteller meg noe, og bringer en historie med seg. Tekstilene er likeledes samlet fra reiser i ulike land og kulturer. 

trykk på bildet for å se det i sin faktiske størrelse

bottom of page