top of page

relasjon=

Historiene om - og på et fyr - er mange, sterke og fascinerende. I perioden jeg har jobbet med Lindesnes som utstillingsplass, har jeg prøvd å forestille meg hvordan det har vært å leve uten kommunikasjon med fastlandet, være isolert, hvordan man har integrert seg og innrettet seg til alle døgnets tider.

Fra værharde nattestimer i fyret til daglig vedlikehold av bygninger og båter. Et lite samfunn hvor man noen plasser hadde husdyr, var selvforsynt og hadde guvernanter til barna. Hvordan livet fortonet seg når koner og barn ble sendt til fastlandet og stasjonene ble mannsamfunn. Hvordan mennesker som har lagt ned deler av sitt liv på et fyr, en utkantpost, har det når fyrene ble automatisert, avbemannet og "tilintetgjort".

Utstillingen har fått tema relasjon= og er en subjektiv billedlig beretning om forhold og forbindelser.

trykk på bildet for å se det i sin faktiske størrelse

bottom of page